Υπηρεσίες μετάφρασης

To Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Χ. Δήμπαλας λειτουργεί και ως το μοναδικό μεταφραστικό γραφείο της πόλης, αναλαμβάνοντας τη μετάφραση

  • επίσημων εγγράφων (πτυχίων, πιστοποιητικών)
  • ιστοσελίδων
  • πτυχιακών/διπλωματικών εργασιών

 

Υπό τη σφραγίδα της Πανελλήνιας Ένωσης Μεταφραστών (μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Μεταφραστών).