Το Κέντρο

ΧΡΗΣΤΟΣ Β. ΔΗΜΠΑΛΑΣ

Υποψ. Διδάκτωρ του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης & Διερμηνείας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

 

Πτυχιούχος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. (Υποτροφία Erasmus για Αγγλικές Σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Λιέιδα, Ισπανία)

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Επιστήμη της Μετάφρασης, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

 

Επιμορφωτικά σεμινάρια στη νοηματική γλώσσα, κώδικα Braille, δυσλεξία και ξένες γλώσσες, δια βίου εκπαίδευση ενηλίκων.