Μεταφράσεις

To Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Χ. Δήμπαλας λειτουργεί και ως το μοναδικό μεταφραστικό γραφείο της πόλης με τη σφραγίδα της Πανελλήνιας Ένωσης Μεταφραστών (μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Μεταφραστών).

Μεταφράσεις

  • επίσημων εγγράφων (πτυχίων, πιστοποιητικών)
  • ιστοσελίδων
  • πτυχιακών/διπλωματικών εργασιών

*Γλωσσικοί συνδυασμοί: Αγγλικά – Ελληνικά, Ελληνικά – Αγγλικά.