Προφίλ

ΧΡΗΣΤΟΣ Β. ΔΗΜΠΑΛΑΣ

Καθηγητής Αγγλικών - Μεταφραστής 

 

Μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης & Διερμηνείας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ

(Υποτροφία Erasmus για σπουδές αγγλικής γλώσσας, Πανεπιστήμιο της Λιέιδα, Ισπανία)

 

Επιμορφωτικά σεμινάρια: σχολική ψυχολογία, διαπολιτισμική εκπαίδευση, μαθησιακές δυσκολίες, εκπαίδευση ενηλίκων, νοηματική γλώσσα, κώδικας Braille.