Τμήματα κωφών - τυφλών

«Αγγλικά για όλους» είναι μία από τις σκέψεις μας, ελπίζοντας να γίνει πράξη!

Στην προσπάθεια αυτή, το Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Χ. Δήμπαλας πραγματοποιεί μαθήματα αγγλικών και μέσω

  • Νοηματικής γλώσσας
  • Κώδικα Braille

*Το δικαίωμα στη γνώση ήταν, είναι και θα είναι δικαίωμα όλων των ανθρώπων.