Επιτυχίες

University of Michigan

Κεραμίδης Παναγιώτης ECPE Proficiency (C2)

Ρούκαλης Αριστείδης  ECPE Proficiency (C2)

Τσιλιάλης Κωνσταντίνος MET Advanced (C1)

Παπαδοπούλου Παναγιώτα ECCE Lower (B2)

 

ETS® - Educational Testing Service

Χριστοδούλου Θεόδωρος TOEIC® Lower (B2)

 

NOCN - National Open College Network

Δήμπαλα Θεοδώρα Proficiency (C2) "Merit"

Σάββα Ευαγγελία Proficiency (C2) "Merit"

 

LRN - Learning Resource Network

Ταουσάνη Αθανασία Proficiency (C2)

Πίτος Κωνσταντίνος Lower (B2) "Merit"

Τότσκας Θωμάς Lower (B2)

 

University of Greenwich (Αγγλικά Ειδικότητας)

Κύρκος Κυριάκος Hotels & Catering "Distinction"