Προφίλ

ΧΡΗΣΤΟΣ Β. ΔΗΜΠΑΛΑΣ

Καθηγητής Αγγλικών - Μεταφραστής 

 

- Μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης & Διερμηνείας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

- Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ.

(Υποτροφία Erasmus για αγγλικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Λιέιδα, Ισπανία)

 

Επιμορφωτικά σεμινάρια: σχολική ψυχολογία, μαθησιακές δυσκολίες, εκπαίδευση ενηλίκων, νοηματική γλώσσα, κώδικας Braille.