Αγγλικά για πανελλήνιες

Για την εισαγωγή σε ορισμένες σχολές Ανωτέρων και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων απαιτείται η εξέταση στην αγγλική γλώσσα.

Ενδεικτικά, σας αναφέρουμε τις εξής σχολές με ειδικό μάθημα Αγγλικών:

  • Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
  • Ναυτιλιακών σπουδών
  • Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας*
  • Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης**
  • Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας**
  • Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού**
  • Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών**
  • Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών**
  • Διοίκησης Επιχειρήσεων - εισαγωγική κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας**
  • Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης**

*Σε αυτή την περίπτωση, εξετάζονται δύο από τις τρεις ξένες γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά)

**Σε αυτή την περίπτωση, εξετάζεται μία από τις ξένες γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά).