Αγγλικά ειδικότητας

Ταχύρρυθμα τμήματα επαγγελματιών-επιχειρήσεων

  • Εξοικειώσου με την αγγλική ορολογία του επαγγέλματός σου

Στο τέλος του προγράμματος, σου δίνεται η δυνατότητα απόκτησης διεθνούς αναγνωρισμένου πιστοποιητικού Αγγλικών Ειδικότητας, από το βρετανικό Πανεπιστήμιο του Greenwich.

Γίνε ακόμα καλύτερος σε αυτό που ήδη κάνεις!