Αγγλικά για πανελλήνιες

Για την εισαγωγή σε ορισμένες σχολές Ανωτέρων και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων απαιτείται η εξέταση στην αγγλική γλώσσα ως ειδικό μάθημα.

  • Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
  • Τμήμα Ναυτιλιακών σπουδών
  • Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας*
  • Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης**
  • Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας**
  • Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού**
  • Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών**
  • Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών**
  • Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - εισαγωγική κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας**
  • Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης**

*Σε αυτή την περίπτωση, εξετάζονται δύο από τις τρεις ξένες γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά)

**Σε αυτή την περίπτωση, εξετάζεται μία από τις ξένες γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά).