Μάρτιος 2018

Οι αιτήσεις για τις Πανελλήνιες έχουν ξεκινήσει!

Η καλή επίδοση στο ειδικό μάθημα Αγγλικών είναι το "εισιτήριο" για σχολές Αγγλικής Φιλολογίας, Μετάφρασης-Διερμηνείας, Δημοσιογραφίας, Ναυτιλιακών Σπουδών, Τουριστικών Επαγγελμάτων, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών! Για την καλύτερη δυνατή βαθμολογία σου, προετοιμάσου μαζί μας!

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ