Οι αιτήσεις για τις Πανελλήνιες έχουν ξεκινήσει!

Τρίτη 20 Μαρτίου 2018

Η καλή επίδοση στο ειδικό μάθημα Αγγλικών είναι το "εισιτήριο" για σχολές Αγγλικής Φιλολογίας, Μετάφρασης-Διερμηνείας, Δημοσιογραφίας, Ναυτιλιακών Σπουδών, Τουριστικών Επαγγελμάτων, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών!

Για την καλύτερη δυνατή βαθμολογία σου, προετοιμάσου μαζί μας!