Ιανουάριος 2018

Όποιο κι αν είναι το επάγγελμά σου, εμείς θα φροντίσουμε να εξοικειωθείς με την αγγλική ορολογία του!

Ταχύρρυθμα τμήματα επαγγελματιών επιχειρήσεων! Στο τέλος του προγράμματος, σου δίνεται η δυνατότητα απόκτησης διεθνούς αναγνωρισμένου πιστοποιητικού ορολογίας επαγγελμάτων, από το βρετανικό Πανεπιστήμιο του Greenwich! Για περισσότερες πληροφορίες, κάλεσέ μας!

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ