Μάρτιος 2018

Οι αιτήσεις για τις Πανελλήνιες έχουν ξεκινήσει!

Η καλή επίδοση στο ειδικό μάθημα Αγγλικών είναι το "εισιτήριο" για σχολές Αγγλικής Φιλολογίας, Μετάφρασης Διερμηνείας, Δημοσιογραφίας, Ναυτιλιακών Σπουδών, Τουριστικών Επαγγελμάτων, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών! Για την καλύτερη δυνατή βαθμολογία σου, προετοιμάσου μαζί μας!

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ