Όποιο κι αν είναι το επάγγελμά σου, εμείς θα φροντίσουμε να εξοικειωθείς με την αγγλική ορολογία του!

Σάββατο 13 Ιανουαρίου 2018

Ταχύρρυθμα τμήματα επαγγελματιών-επιχειρήσεων!

Στο τέλος του προγράμματος, σου δίνεται η δυνατότητα απόκτησης διεθνούς αναγνωρισμένου πιστοποιητικού ορολογίας επαγγελμάτων, από το βρετανικό Πανεπιστήμιο του Greenwich!