«Αγγλικά για όλους» είναι μία από τις σκέψεις μας, ελπίζοντας να γίνει πράξη!

Δευτέρα 28 Αυγούστου 2017

Στην προσπάθεια αυτή, το Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Χ. Δήμπαλας πραγματοποιεί μαθήματα αγγλικών και μέσω

Νοηματικής γλώσσας - Συστήματος γραφής τυφλών Braille

 *Το δικαίωμα στη γνώση ήταν, είναι και θα είναι δικαίωμα όλων των ανθρώπων